BoBo s.r.o.

Kontakty

Adresa:

IČO: 36260312
IČ DPH: SK 2021803047

Priemyselná 2
Trnava 917 01
Slovensko

———————————————-

konateľ:

Ing. Bohuš 
Mobil: +421 904 282 514 
E-mail: peter@bobo-it.sk 

———————————————-

vedúci dopravy:

p. Jančovič
Mobil: +421 910 790 171
E-mail: sped@bobo-it.sk

———————————————-

dispečer:

p. Brestovanský
Mobil: +421 911 282 414
E-mail: marek@bobo-it.sk

———————————————-

Telefónne číslo: +421 33 55 33 036, 037

Faxové číslo: +421 33 55 33 024