V oblasti dopravy sa zameriavame na dopravu ľahkých a objemných zásielok a tovarov, predovšetkým pre automobilový priemysel.

Zásielky do 100 cbm (34 europaliet), alebo 110 cbm (36 europaliet) s výškou 3,0 m realizujeme súpravami s nosnosťou do 6 ton.

Najväčšie a najobjemnejšie tovary vieme prepraviť súpravami s objemom do 120 cbm (38 europaliet), výškou 3,0 m a nosnosťou do 25 ton.

Posádky našich vozidiel tvoria dvaja vodiči, čo nám umožňuje skracovať prepravný čas na maximálnu možnú mieru v rámci platných predpisov a smerníc EU pre prácu osádok vozidiel v doprave (AETR).

Nami realizované prepravy sa uskutočňujú predovšetkým do Francúzska, Nemecka, Španielska, ale aj iných štátov EU.