BoBo, s.r.o.
Medzinárodná nákladná doprava

Spoločnosť BoBo, s.r.o. sme založili v roku 2004 spoločníci Mária Bohušová a Ing. Peter Bohuš s hlavným podnikateľským zámerom „Medzinárodná nákladná doprava“ ako voľné pokračovanie živnosti Mária Bohušová – BOMA (1992 – 1999), ktorá v rámci svojej obchodnej činnosti prevádzkovala motorové vozidlá do 3,5 tony na území SR.
Prvé vozidlo, ktorým začala firma BoBo svoju činnosť, bolo 16-paletové, ročné Iveco 75E17, ku ktorému sme po 2 mesiacoch prikúpili 10 paletový príves zn. Agados. Po polroku činnosti pribudlo 3 ročné Iveco 75E15 takisto na 16 paliet, ku ktorému sme pripojili 18-paletový príves Agados, čím vznikla naša prvá 34-paletová súprava. Začiatkom roka 2005 došlo k ďalšiemu rozšíreniu vozového parku o už overenú kombináciu Iveco 75E18 s prívesom Agados s celkovou ložnou plochou 34 europaliet. V tej dobe sme vozili rôzne tovary do destinácií Španielsko, Francúzsko, Portugalsko, Nemecko, Veľká Británia, Dánsko, dokonca sme uskutočnili pár prepráv aj do Nórska.

Od roku 2005 sa začal tvoriť personálny základ nášho súčasného organizačného tímu THP pracovníkov, ktorého tvorba sa v podstate ukončila v roku 2009 a v takmer nezmenenej forme funguje do dnešných dní. Všetci naši THP pracovníci, dispečeri a aj mechanici v dielni, u nás začínali ako vodiči nákladných motorových vozidiel. Táto skutočnosť nám dáva výhodu vo  forme skúseností, ktoré dokážeme v plnej miere využiť pre splnenie požiadaviek zákazníka s čo najvyššou efektivitou, nakoľko vieme ísť až na hranicu možností, ktoré nám legislatíva, technika a platné predpisy umožňujú.
V priebehu rokov 2006 – 2011 sme postupne rozširovali vozový park, naberali skúsenosti, zvyšovali kvalitu a optimalizovali procesy. V roku 2006 sme kúpili prvé vozidlá zn. Mercedes a v roku 2007 pribudli aj vozidlá zn. MAN. S týmito dvomi značkami spolupracujeme do dnešných dní. Vozidlá zn. IVECO sme postupne z flotily vyradili, práve z dôvodu spomínanej optimalizácie kvality. Postupným vylepšovaním koncepcie ľahkotonážnych súprav sme úpravou vnútornej výšky na 3,0 m vytvorili vozidlo, ktoré sa postupom času začalo nazývať LIGHT MEGA (alebo 6 ton mega), nakoľko má objem 100 – 110 cbm a nosnosť do 6 ton. Koncepciu týchto vozidiel sme vytvorili na základe spolupráce s našim strategickým partnerom Geodis Calberson Slovakia (spolupracujeme od roku 2006), ktorých požiadavkám takéto vozidlá z pohľadu ceny za prepravu a použiteľnosť. Všetky prepravy realizované pre tohto nášho partnera sú v oblasti automotive, takže sme museli spĺňať vysoké kvalitatívne požiadavky. V tomto období sme tri roky realizovali prepravy aj s 10 paletovými dodávkami MB Sprinter. V roku 2009 sme tieto typy prepráv ukončili a venovali sa rozvoju ľahkotonážnych veľkoobjemových prepráv.

V rokoch 2008 – 2009 sme začali experimentovať so 120 cbm súpravami s nosnosťou 14 ton. V tej dobe sme už boli orientovaní prevažne na prepravy do a z Francúzska, aj keď v určitej miere sme stále realizovali časť prepráv aj do iných štátov EÚ (Nemecko, Poľsko, Rumunsko). V lete roku 2011 sme úspešne začali spoluprácu s našim ďalším veľmi významným partnerom Coopbox Eastern Slovakia, pre ktorého realizujeme veľkoobjemové prepravy do Francúzska. V reakcii na zvyšujúce sa požiadavky zákazníkov na prepravy takýmito 38 paletovými súpravami  sme od roku 2012 začali rozširovať vozový park aj o 120cbm súpravy s nosnosťou 25 ton.

Začiatkom roka 2015 sa nám podarilo rozvinúť významnú spoluprácu so spoločnosťou Ewals Cargo Care Slovakia, ktorá patrí k popredným nadnárodným spoločnostiam na logistickom trhu a s ktorou spolupracujeme formou riadenej flotily. Na základe tejto skutočnosti sme počas rokov 2015 a 2016 začali rozširovať náš vozový park o mega ťahače. Zaujímavosťou je, že mega náves bol navrhnutý a vyvinutý v 90 rokoch tímom inžinierov Ewals Cargo Care.

V roku 2017 sme začali bližšie spolupracovať so spoločnosťou GEFCO Slovakia, čím sme rozšírili naše portfólio o ďalšieho významného zákazníka v oblasti prepráv pre Automotive priemysel. Na základe našich dobrých výsledkov, spokojnosti a dôvery zákazníka sme v rámci tejto spolupráce začali v roku 2019 linku formou JUST IN TIME pre koncového zákazníka PSA Trnava.
Prvý polrok činnosti sme riadenie firmy uskutočňovali v skromných pomeroch zo súkromného bytu na Clementisovej ulici v Trnave, kde mala spoločnosť sídlo do roku 2012. Plochu na parkovanie vozidiel sme mali od začiatku v prenájme na Bulharskej ulici v Trnave. Koncom roka 2004 sme na tú istú adresu presunuli aj kanceláriu, ktorú sme počas roka 2007 zmenili v rámci areálu za väčšiu. Vzhľadom na zväčšujúci sa vozový park a požiadavku na flexibilitu opráv a optimalizovanie nákladov na opravy, sme počas rokov 2011 – 2012 na Bulharskej ulici vzali do prenájmu dielňu.
V roku 2016 sme investovali do kúpy vlastného areálu na Priemyselnej ulici č.2 v Trnave, kde spoločnosť sídli od septembra 2016. Tu sme vybudovali administratívnu budovu a parkovisko pre nákladné vozidlá. V roku 2019 sme v našom areáli vybudovali prvý sklad s rozlohou 480 m2, čím sme rozšírili ponuku služieb pre našich zákazníkov v oblasti skladovania a logistiky. V priebehu roka 2020 sme presťahovali prevádzku dielne do nášho areálu na Priemyselnej ulici, kde realizujeme technologicky a technicky menej náročné – t.j. drobné opravy vozidiel, návesov a prívesov. Súčasťou tejto dielne je aj pneuservis.
V súčasnosti má naša spoločnosť flotilu 23 vozidiel, z toho 9 veľkoobjemových 120 cbm súprav, 12 návesových súprav a 2 ľahkotonážne súpravy. Vozový park udržujeme v perfektnom technickom stave, plánovanou údržbou, technickými prehliadkami a kontrolami aj nad rámec kontrol predpísaných výrobcom vozidiel. V neposlednom rade patrí k znižovaniu nepredvídateľných porúch aj vykalkulovaná a plánovaná obnova vozového parku. Pravidelnou obnovou vozového parku sa snažíme byť v rámci našej podnikateľskej činnosti čo najšetrnejší k životnému prostrediu. Prevažná časť vozidiel (80%) spĺňa emisnú normu EURO VI. Vozidlá sú samozrejme vybavené GPS monitorovacím systémom Webdispečink, ktorý vieme v prípade požiadavky zákazníka prepojiť na jeho vnútropodnikový systém (sledovanie zásielok u spoločnosti DHL, riadenie flotily u spoločnosti Ewals Cargo Care, GEFCO Vision+).
Tím spoločnosti tvoria okrem konateľov, dvaja ľudia v operatíve, dvaja na ekonomickom oddelení, dvaja mechanici v dielni, jeden skladník a dvadsaťpäť vodičov. Časť vodičov jazdí v dvojosádkach, časť vodičov jazdí samostatne, v závislosti na požiadavkách klienta. Jeden z dispečerov je vyškolený poradca pre prepravy nebezpečných vecí ADR, máme tri vozidlá vo výbave ADR a v prípade serióznej požiadavky zákazníka vieme operatívne dovybaviť viac vozidiel a k tomu vyškoliť viac vodičov na prepravy nebezpečných vecí. Prevažná časť vodičov je u nás zamestnaných 5 a viac rokov.
Kvalita, zodpovednosť a skúsenosti ľudí v našej spoločnosti sa naplno prejavila v rokoch 2015 a 2016, kedy sme v rámci ligy vodičov Fleetboard Drivers´ league získali ocenenie za 3. a 2. miesto na Slovensku (celosvetovo 26. a 23. miesto z celkového počtu 550 firiem). Liga vodičov prebieha 3 mesiace v roku, kde sa pomocou telematického merania hodnotia viaceré faktory jazdného štýlu konkrétneho vodiča. Veľmi dôležité pre nás, a takisto našich zákazníkov, je skutočnosť, že takýto úspech hovorí o tom, že naši vodiči jazdia bezpečne, predvídavo a zodpovedne, čím prispievajú k vysokej kvalite realizovanej prepravy. U zákazníka, pre ktorého realizujeme prepravy používaním jeho návesov je ďalším benefitom šetrenie nákladov v podobe menšieho opotrebenia bŕzd a pneumatík na týchto návesoch.

Momentálne je hlavný smer nami realizovaných prepráv do Francúzska, v menšej miere do Nemecka, Belgicka a Veľkej Británie. Súčasné stále sa zvyšujúce nároky trhu na kvalitu služieb v doprave, ceny, flexibilitu a legislatívne nároky nás nútia hľadať stále nové možnosti optimalizácie a efektivity pre našich stávajúcich, ale aj budúcich zákazníkov. Všetky tieto požiadavky sa snažíme plniť s čo najmenším dopadom na životné prostredie. Základom toho je z nášho pohľadu tím kvalitne vyškolených vodičov, dlhoročné skúsenosti THP pracovníkov a manažérov. Naši zákazníci oceňujú naše skúsenosti, zodpovednosť, flexibilitu, komunikatívnosť a presnosť, čo sú vlastnosti, na ktorých nám záleží, aby sme naďalej šírili dobré meno a tradíciu našej spoločnosti na dopravnom trhu na Slovensku a v Európe.

 

 

Ing. Peter Bohuš konateľ